באיזה סרט את חיה 😎

אנחנו חיות את החיים האלו פעם אחת. אנחנו הבמאיות. אנחנו הגיבורות הראשיות. אנחנו יכולות להחליט מי יהיו הניצבים בסרט ובאיזה ג׳אנר הסרט שלנו יהיה